Psykologinen palautuminen on tärkeä osa stressistä palautumista

 

Monet miettivät nykypäivänä miten stressistä palautuminen onnistuisi. Palautuminen on monitahoinen tapahtuma kehossa ja mielessä. Palautumiseen tarvitaan sekä fyysisiä että psyykkisiä tekoja omassa arjessa. Perustan palautumiselle luo asiat, joita kehomme toiminta vaatii. Näitä fyysisiä tarpeita palautumiseen ovat uni ja lepo, ravinto ja liike. Psykologinen palautuminen tapahtuu osittain yhdessä fyysisen palautumisen kanssa. Stressistä palautumisessa psykologinen palautuminen voidaan huomioida myös erikseen. Fyysinen ja psykologinen palautuminen tukevat myös toisiaan.

Keho ja mieli tarvitsevat palautumista

Keho ja mieli ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Näin ollen myös ajatuksemme itsestämme ja elämästä vaikuttavat palautumiseemme. Jos mieli on kovasti kuormittunut sattaa uni ja syöminen muuttua vähemmän palauttavaksi, mutta tämä ketju toimii myös toisinpäin. Jos sinulla on tarvetta paremmalle palautumiselle, niin silloin voi tarkastella kokonaisuutta ja valita yksi pieni asia, jota voit mahdollisimman pienellä vaivalla arjessa muuttaa ja kokeilla onko sillä hyvää tekevää vaikutusta omaan oloon ja palautumiseen.

Jos koemme onnellisuutta, kiitollisuutta tai rakkautta, silloin kehokin tuntuu yleensä hyvältä, sellaiselta johon ei kiinnitä huomiota, koska kaikki toimii.

Ajatus ”koko meidän keho on meidän mieli” kertoo mielestäni lyhyesti tästä kehon ja mielen yhteydestä. Voimme huomata mielen liikkeet kehossamme silloin, kun tunnemme jotain tunnetta hyvin vahvasti. Tällöin voimme yleensä havaita jonkin kehon tuntemuksen. Epämiellyttävät ajatukset ja tunteet saattavat tuntua kehossa puristuksena, kuumotuksena, kipuna, kireytenä. Miellyttävät tuntemukset voivat tuntua kehossa keveytenä, hengityksen helppoutena, hymynä, lämpönä, rentoutena. Tämä yhteys toimii myös toisin päin. Jos koemme onnellisuutta, kiitollisuutta tai rakkautta, silloin kehokin tuntuu yleensä hyvältä, sellaiselta johon ei kiinnitä huomiota, koska kaikki toimii. Jos taas mieli on maassa, keho tuntuu kurjemmalta ja erilaiset oireet voivat voimistua.

Onnistunut palautuminen tuottaa ihmiselle elinvoimaisuuden ja energisyyden tunnetta, tyytyväisyyttä omaan elämään ja vapaa-aikaan, enemmän myönteisiä tunteita, vähemmän kielteisiä tunteita, myönteisemmän mielialan sekä vähäisemmät uupumusoireet ja pienemmän riskin työuupumukselle. Palautumisen ei tulisi siis tähdätä ainoastaan terveysongelmien ehkäisyyn tai työkyvyn ylläpitoon. Palautumisen ansiosta voimme kukoistaa ja elää kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä elämää.

Palautumisen ansiosta voimme kukoistaa ja elää kokonaisuudessaan hyvää ja merkityksellistä elämää.

Palautuminen on tekoja

Fyysiseen palautumiseen tarvitaan riittävästi unta, lepoa ja ravintoa. Psykologinen palautuminen voi sisältää hyvinkin aktiivista toimintaa rentoutumisen lisäksi. Psykologinen palautuminen tarjoaa vastapainoa työlle ja auttaa meitä toteuttamaan itseämme työn ulkopuolella. Tämä artikkeli on ensimmäinen osa neliosaista sarjaa, joka käsittelee palautumista, erityisesti psykologisen palautumisen kautta.

Psykologinen palautuminen voi sisältää hyvinkin aktiivista toimintaa rentoutumisen lisäksi.

Tässä artikkeli-sarjassa käyn läpi kuusi kokemuksellista kohtaa, joiden on tutkitusti todettu edistävän mielen palautumista työstä ja muusta arjen kuormituksesta. Nämä ovat:

1. työstä irrottautuminen (detachment)
2. rentoutuminen (relaxation)
3. omaehtoisuus tai autonomia (autonomy)
4. taidonhallinta (mastery)
5. merkityksellisyys (meaning)
6. yhteenkuuluvuus (affiliation)

Tätä kuuden kohdan kokonaisuutta kutsutaan DRAMMA-malliksi. DRAMMA-malli on psykologisen palautumisen teoreettinen malli. Tämä artikkelisarja pohjautuu kirjaan: Anniina Virtanen, Psykologinen palautuminen, 2021, Tuuma-kustannus. Halutessasi perehtyä aiheeseen tarkemmin suosittelen lukemaan kirjan. Tässä artikkelisarjassa on koostettuna muutamia asioita jokaisesta psykologisen palautumisen kokemuksellisesta tekijästä.

Palautuminen on tekoja ja siksi huomion kiinnittäminen palautumiseen on erityisen tärkeää silloin, jos et voi välttää liiallista kuormittumista.

Miettiessäsi omaa palautumistasi ja mahdollisesti suunnitellessasi palautumista edistävää tekemistä, on tärkeää olla lempeä ja armollinen itsellesi. Myös palautuminen voi mennä suorittamiseksi ja siksi on tärkeää kuunnella omaa jaksamista. Palautuminen ei tapahdu joka hetkessä täydellisesti, vaikka tekisimme mitä. Myös ajoittainen stressi ja kuormitus kuuluvat elämään ja niitä ei voi täysin välttää. Palautuminen on tekoja ja siksi huomion kiinnittäminen palautumiseen on erityisen tärkeää silloin, jos et voi välttää liiallista kuormittumista. Stressin ja kuormittumisen vastavoima on palautuminen.

Tervetuloa mukaan matkalle oman hyvinvointisi tukemiseen. Matkalle kannattaa ottaa mukaan myötätuntoa itseä kohtaan, halutessasi voit lukea mietteitäni itsemyötätunnosta.

Seuraavassa artikkelissa, ”Työstä palautuminen”, kerron kahdesta ensimmäisestä psykologisen palautumisen osatekijästä: Työstä irrottautumisesta ja rentoutumisesta. Tilaamalla Marundon uutiskirjeen (tästä artikkelin alapuolelta ”Tilaa tuoreimmat hyvän olon viestit”) varmistat, että saat tiedon, kun artikkelisarjan muut artikkelit on julkaistu.

 

Jos tunnistat fyysisen tai psyykkisen palautumisen tarvetta itsessäsi, niin Marundon Mari voi olla tukena matkan eri vaiheissa. Voit varata itsellesi suoraan ajan psykofyysiseen fysioterapiaan tai ottaa yhteyttä jos haluat keskustella.