Psykofyysinen fysioterapia toimintakyvyn tukena

 

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Marundolla alkoi 1.1.2023. Marundo on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja fysioterapiassa nyt alkaneella kaudella 2023-2024. Marundolle psykofyysiseen fysioterapiaan voivat hakeutua aikuiset ja nuoret asiakkaat.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

 

Psykofyysinen fysioterapia ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus

 

Psykofyysisellä fysioterapialla voidaan kohentaa ihmisen toimintakykyä, terveyttä ja elämänlaatua. Se soveltuu kuntoutuksena mm. uupumus-, unettomuus- ja stressioireiden sekä kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, ahdistusoireiden ja erilaisten kehon hahmotusongelmien hoitoon. Psykofyysinen fysioterapia soveltuu kuntoutuksena myös toimintakyvyn osa-alueiden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) rajoitteiden aiheuttamien kokemusten ja tunnetilojen käsittelyyn.

Psykofyysinen fysioterapia huomioi kehon ja mielen vuorovaikutusta. Terapiassa kuntoutuja oppii tunnistamaan omia reagointitapojaan ja toimintamallejaan, jotka voivat aiheuttaa ongelmia kuten jännittyneisyyttä, kiputiloja, ahdistusta, univaikeuksia ja kehon hallinnan ongelmia.
Terapian tavoitteena on, että asiakas tiedostaa ja tunnistaa tunteiden, stressin, trauman ja/tai oman kehon oireiden yhteyden ja löytää itselleen sopivat keinot elämän haastavissa tilanteissa.

Psykofyysisessä fysioterapiassa edetään asiakkaan voimavarojen, jaksamisen ja tarpeiden mukaisesti esimerkiksi kehotietoisuus- ja liikeharjoitusten, rentoutus- ja hengitysharjoitteiden sekä kivun lievittämiseen johtavien harjoitteiden keinoin.

 

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan kustantamaa kuntoutusta. Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu niihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Kela myöntää terapioita kuntoutussuunnitelmasi perusteella. Yleensä terapia myönnetään vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

• olet alle 65-vuotias
• sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
• kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
• kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
• kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi. Palveluntuottajalla tulee olla sopimus Kelan kanssa. Voit etsiä sopivaa palveluntuottajaa Kelan verkkosivuilta löytyvästä palveluntuottajahausta. Marundo on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian palveluntuottaja kaudella 2023-2024.

Valitse palveluntuottaja ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. Palveluntuottajan valinnassa on huomioitava, että kuntoutus voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja terapiakäynnistä aiheutuvat matkakustannukset ovat kohtuulliset ja tarpeelliset. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan ja varmista, että palveluntuottaja voi aloittaa terapian.

Terapioiden palveluntuottajat on hankittu vakuutuspiireittäin. Voit valita palveluntuottajan lähtökohtaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista eli palveluntuottajista, jotka ovat tarjousta antaessaan ilmoittaneet toteuttavansa palvelua asuinkuntasi alueella.

 

Näin haet Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

• Hakeudu lääkäriin julkiseen terveydenhuoltoon. Kun olet saanut kuntoutussuunnitelman kuntoutustarpeestasi, voit hakea kuntoutusta Kelasta.
• Täytä lomake vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104). Löydät sen Kelan sivuilta.
• Liitä hakemukseesi julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma, jossa on suositeltu kuntoutusta. Kuntoutussuunnitelman sijasta myös julkisessa terveydenhuollossa tehty lääkärinlausunto B riittää, jos kuntoutussuunnitelma on kirjattu siihen.
• Lähetä hakemus OmaKelassa.

 

Marundo on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian palveluntuottajana erityisesti psykofyysisen fysioterapian osalta, alkaen 1.1.2023. Voit olla yhteydessä Marundon Mariin ja keskustella hakeutumisesta Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Marundolle psykofyysiseen fysioterapiaan voivat hakeutua aikuiset ja nuoret asiakkaat.

Marundo

Kehocoach – Lupa olla