Miten hermostomme toimii? Sensomotorinen valmennus kertoo sen

Sensomotorinen valmennus perustuu toiminnallisen neurotieteen tutkittuun tietoon siitä, miten hermostomme toimii.

Silloin kun huomaat, että asiat vain tapahtuu, saatat todeta ”oho, tämähän tuli jo valmiiksi, melkein kuin itsestään”, olet todennäköisesti saanut toimia oman vapaan hermostosi toimintaperiaatteiden mukaisesti ja synnynnäiset hermostolliset vahvuudet ovat auttaneet sinua toimimaan.

Jokaisella meillä on synnynnäinen hermoston tapa toimia. Tämä synnynnäinen vahvuus on ikäänkuin hermoston reitti aivojen parhaan potentiaalin käyttöön. Kun toimimme hermostollemme parhaalla mahdollisella tavalla, saamme vapaan hermoston syttymään. Tällöin hermosto voi käsitellä tietoa noin kolme miljardia kbit sekunnissa ja asiat tapahtuvat helposti, ikäänkuin itsestään. Hermostomme pystyy toimimaan myös toisella tavalla, niin sanotulla suoritushermostolla. Tällöin hermoston omaa tiedonsiirron kaistayhteyttä on käytettävissä 50 kbit sekunnissa eli huomattavasti vähemmän kuin vapaan hermoston toimiessa. Saamme siis kaikki asiat valmiiksi myös suoritushermostolla, mutta joudut tekemään töitä huomattavasti enemmän. Silloin kun huomaat, että asiat vain tapahtuu, saatat todeta ”oho, tämähän tuli jo valmiiksi, melkein kuin itsestään”, olet todennäköisesti saanut toimia oman vapaan hermostosi toimintaperiaatteiden mukaisesti ja synnynnäiset hermostolliset vahvuudet ovat auttaneet sinua toimimaan.

 

Miten hermostomme toimii?

Optimaalisessa tilanteessa hermostomme saa toimia vapaasti reittiä 1-2-3. Mitä tämä reitti tarkoittaa?
1) Tieto kulkeutuu selkäydintä pitkin aivoihin. Tietoa saadaan kehon sisäisistä ja ulkoisista olosuhteista. Tätä tietoa toimittaa hermoston sensorinen afferentiaalinen järjestelmä.
2) Aivot käsittelevät tätä tietoa monella tavalla eli tekevät tiedon integraatioksi kutsuttua työtä keskushermostossa. Aistitiedon jäsentyminen luo perustan oppimiselle, vuorovaikutukselle ja käyttäytymisen hallinnalle.
3) Aivojen tiedon integraation perusteella keskushermostosta lähtee tietoa selkäydintä pitkin kohti ääreishermostoa. Tämän tiedon perusteella ihminen joko reagoi tai jättää reagoimatta, tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Reaktio voi olla esimerkiksi liikettä jossain kehon osassa, oivallus ajatuksissa tai emootionaalinen rektio eli tunnetila.

Meillä voi kuitenkin olla kehossa aktiivisena hermoston turhia liikemalleja. Tällöin hermoston optimaalinen viestilinkitys ei välttämättä toimikaan sujuvasti, vaan toiminnassa on jarruja.

Meillä voi kuitenkin olla kehossa aktiivisena hermoston turhia liikemalleja. Tällöin hermoston optimaalinen viestilinkitys ei välttämättä toimikaan sujuvasti, vaan toiminnassa on jarruja.
Nämä jarrut voivat aiheuttaa hermoston turhaa toimintaa ja /tai toimimattomuutta. Tämän taas voi havaita esimerkiksi fyysisenä tai psyykkisenä väsymyksenä kehossa ja/tai mielessä.

Miten näihin jarruihin voi sitten vaikuttaa? Tähän vastaa sensomotorinen valmennus, jossa kartoitetaan ja hoidetaan primitiivirefleksejä, jotka ovat osa sensomotorisia refleksejä.

 

Primitiivirefleksit, osa sensomotorisia refleksejä

Hermostomme tulisi toimia edellä kuvatulla tavalla järjestyksessä 1-2-3. Primitiivirefleksit vaikuttavat ensimmäisessä vaiheessa niin, että aivot eivät tiedä miten integroida kaikkea tietoa mitä hermostomme saa eli hermoston afferentiaalinen järjestelmä ei toimi sujuvasti vaan toiminnassa on jarruja. Näin ollen toisessa vaiheessa aivojen tiedon integraatio ei tapahdu helposti ja nopeasti vaan on sekavaa. Tämä säätelyjärjestelmän sekavuus aiheuttaa kolmannessa vaiheessa hermoston epätarkoituksenmukaista toimintaa, jolloin hermosolut reagoivat varmuuden vuoksi täydellä voimalla tai eivät toimi juuri lainkaan.

Sensomotorinen epätasapainotila aktivoi sympaattisen hermoston eli taistele ja pakene-tilan ja vähentää parasympaattisen eli lepohermoston toimintaa. Näin ollen hermoston turhat liikemallit aiheuttavat ylimääräistä sisäistä kuormitusta ja monenlaisia oireita kehossa ja mielessä.

Kehossa oireita voivat olla esimerkiksi lihaskivut ja -kireydet, lihasten huono aktivaatio, tasapainovaikeudet, silmien väsyminen. Mielen oireita voivat olla säikähtelyherkkyys tai jähmettyminen, kuormittuminen sosiaalisissa tilanteissa, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö. Refleksityöskentelystä on ollut apua myös univaikeuksissa ja kognitiivisessa kuormituksessa.

 

Sensomotorinen valmennus

Sensomotorinen valmennus sisältää sekä synnynnäisen hermoston vahvuuden kartoittamisen että sensoristen refleksien toiminnan kartoittamisen, joka sisältää primitiivirefleksien kartoituksen.

Nykyisin tunnistetaan neljä erilaista hermoston motorista kuvaa. Tämä tieto auttaa meitä huomioimaan omalle hermostolle parhaat tavat aktivoida kehoa ja mieltä. Lihasten aktivoituminen ja ajatusten kulku on helpompaa omalle hermostolle optimaalisessa kehon asennossa.

Sensomotorinen valmennus -aloituskäynti (75 min) sisältää sensomotoristen refleksien testausta sekä tilanteen mukaan hermoston vahvuuksien kartoitusta. Testaaminen ei vaadi sinulta mitään erityistaitoja, vaan se on helppoa ja kevyttä. Alkukartoituksen jälkeen saat mukaasi tietoa sinulle hyvistä tavoista aktivoida kehoa ja mieltä sinulle optimaalisella tavalla sekä tarvittaessa helpon kotiharjoitteen primitiivirefleksien integroimiseksi eli mahdollisten hermostollisten jarrujen sammuttamiseen.

Jatkokäynneillä hermoston turhia liikemalleja hoidetaan ja seurataan harjoittelun etenemistä. Jatkokäynnit eivät ole pakollisia, mutta refleksien hoitaminen nopeuttaa turhien liikemallien sammumista. Jatkokäyntejä suositellaan korkeintaan 3 viikon välein. Turhien liikemallien eli primitiivirefleksien sammuminen tapahtuu jokaisella yksilöllisesti, mutta kaikilla yleensä rauhallisesti. Harjoittelu on pitkäjänteistä, mutta helppoa.

Varaa itsellesi aika alkukartoitukseen tai ota yhteyttä ja kysy lisää sensomotorisesta valmennuksesta. Hermoston turhia liikemalleja tarkastellaan myös osana psykofyysistä fysioterapiaa.

Lue lisää sensomotorisesta valmennuksesta.

Tule kokemaan millaista vapautta hermostollinen työskentely voi sinulle tuottaa.

Mari

 

Marundon palvelut hyvään oloon

Ajanvaraus  vello.fi/marundo

Jos et löydä sopivaa aikaa niin lähetä viesti mari@marundo.fi ja katsotaan sinulle  sopiva aika.