Psykofyysinen fysioterapia – mitä siellä tehdään ja kenelle se sopii

Psykofyysinen fysioterapia ei ole uusi fysioterapian suuntaus, mutta yllättävän harva tietää sen olemassaolosta. Kuulen usein kysyttävän mitä on psykofyysinen fysioterapia. Tässä tietoa siitä mitä se on ja kenelle siitä voisi olla apua.

Psykofyysisen fysioterapian tarkoituksena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Mieli ja keho muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysisessä fysioterapiassa tätä vuorovaikutusta tarkastellaan kokemuksellisen oppimisen kautta, jolloin asiakas oppii tunnistamaan kehon ja mielen yhteyttä paremmin. Se soveltuu kuntoutuksena mm. uupumus-, unettomuus- ja stressioireiden sekä kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, ahdistusoireiden ja erilaisten kehon hahmotusongelmien hoitoon.

Se soveltuu kuntoutuksena mm. uupumus-, unettomuus- ja stressioireiden sekä kroonisten kiputilojen, jännitystilojen, ahdistusoireiden ja erilaisten kehon hahmotusongelmien hoitoon.

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Ihminen nähdään psykofyysissosiaalisena olentona, johon vaikuttavat myös ympäristöstä tulevat vaikutteet. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomiodaan myös ihmisen koko elämän varrella muodostuneet kokemukset, jotka voivat edelleen vaikuttaa kehossa ja mielessä tuntemuksina ja tunteina, ajatuksina ja uskomuksina, arvoina ja asenteina.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa keho ja mieli tasapainottuvat

Psykofyysisessä lähestymistavassa keskeistä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja että ne ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Kokemuksellisen oppimisen avulla ja vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa asiakas oppii tunnistamaan kehon ja mielen yhteyttä paremmin ja saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen ja lisää näin itsetuntemusta. Fysioterapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi säätelykeinojen löytyminen vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännitykseen.

Psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan tehdä esimerkiksi liike-, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyjä. Kehollisen työskentelyn tukena käytetään keskustelua tuomaan kehokokemusta tietoiselle tasolle. Kehotietoisuuden lisääntyessä asiakas tulee tietoisemmaksi omista reagointi-, toiminta- ja olemisen tavoistaan, mikä avaa mahdollisuuden itselle tarkoituksenmukaisemman toiminnan valintaan. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Tavoitteena voi olla esimerkiksi säätelykeinojen löytyminen vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännitykseen. Tyypillisesti yksi fysioterapiakerta sisältää keskustelua, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita ja usein harjoitellaan myös menetelmiä, jotka toimivat itsehoitokeinoina.

 

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla kuka vaan

Psykofyysisessä fysioterapiassa työskennellään liikkumisen tuntemusten ja kehokokemusten kanssa. Stressaavissa elämäntilanteissa keho usein viestittää monin eri keinoin ”hälytystilaa”, johon voi olla vaikea vastata ja reagoida omaa toimintakykyä tukevasti. Kehon viestejä voivat olla esimerkiksi jännittyneisyys, erilaiset kivut, ahdistus, sydämen tykytykset, tärinä, paine, erilaiset hengityksen ongelmat, mahavaivat sekä virtsarakon tuntemukset. Fysioterapiassa tarkastellaan eri tavoilla näitä kehon viestejä ja etsitään keinoja, miten jokainen voi omassa yksilöllisessä elämäntilanteessa löytää kehon toimintaa tukevia toimintamalleja.

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi tulla kuka vaan ja se toimii sekä itsenäisenä hoitomuotonaan, että muiden hoitojen kuten tuki-ja liikuntaelimistön hoitojen tai psykoterapian rinnalla. Käynnit sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan ja fysioterapia voi toteutua muutaman kerran tapaamisena tai pidempänä prosessina. Fysioterapiaan voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä, fysioterapialähetteellä tai maksusitoumuksella (vakuutusyhtiöt, kunnan palvelusetelit).

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan erityisesti

  • ihmisille, joilla on stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, uupumusta,
  • pitkittyneissä kiputiloissa,
  • jos on vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa,
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
  • mielenterveyden ongelmissa (masennus, syömishäiriö, paniikkioire),
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvien fyysisten oireiden hoitoon.

Varaa aika Marundolle psykofyysiseen fysioterapiaan. Ensimmäisellä käynnillä suositellaan 75 minuutin aikaa ja jatkossa 60 minuutin aikaa.

Jos haluat keskustella ennen ajan varaamista niin voit laittaa viestiä yhteydenottolomakkeella tai viestillä mari@marundo.fi tai 0405919434 niin voimme sopia ajan puhelulle.

Mari

Kehocoach – Lupa olla