Mielikuvaharjoittelu hyvän olon lähteenä

Psyykkisen valmennuksen keinot ovat meidän kaikkien käytettävissä omassa arjessa. Mielikuvitus on loppumaton voimavara, jota voimme hyödyntää hyvinvoinnin lähteenä. Voimme saada mielikuvaharjoittelun avulla käyttöömme kaikki elämämme aikana kokemamme hyvät asiat. Sanonta ”kaikki on jo meissä” sisältää tämän lupauksen. Jos olet joskus kokenut oikeassa elämässä tai mielikuvissasi jonkun asian, tunteen, toiveen, halun tai muun eteenpäin vievän voiman, voit saada sen käyttöösi nykyhetkessäkin. Se on jo sinussa.

Meissä on paljon tietoa jota aistimme on ottanut vastaan elämämme aikana. Kaikkien aistikanavien kautta tullut tieto käy läpi tiedostamattoman prosessin aivoissa ja hermoverkostossamme. Vain pieni osa aistiemme saamasta informaatiosta tulee tietoisuuteemme. Tämä aistitulva sisältää sekä miellyttäviä että epämiellyttäviä havaintoja. Osan havainnoista keho ja aivot säilöö tulevaisuuden varalle. Säilötyssä tiedossa on paljon informaatiota, joka auttaa meitä pysymään turvassa ja esimerkiksi kehon immuunipuolustusta toimimaan tarvittaessa. Tiedostamatonta tietoa hyödynnämme kun käytämme omaa vaistoa tai intuitiota.

Ihminen voi siis kokea voimattomuutta ja väsymistä arjessa, vaikka järki sanoo ”en voi olla väsynyt, koska en ole tehnyt mitään kuormittavaa”.

Kehomme säilöö informaatiota kaikesta kokemastamme. Tämä kehon ”säiliö” voi joskus täyttyä ja tulvia yli. Näin voi käydä jos yritämme piilottaa itseltämme/ tietoiselta mieleltä kokemuksia, joita emme halua muistella. Sellaisia voivat olla traumaattiset kokemukset, häpeälliset muistot, ikävät tuntemukset kehossa tai mitkä tahansa asiat, joita yritämme pitää poissa tietoisesta mielestä. Tämä tunteiden piilottaminen itseltään vie valtavasti käytössämme olevaa energiaa ja tällöin jää vähemmän tilaa huomata hyvät asiat arjessa. Tämän tunteiden ja ajatusten patoamisen seurauksena kehon ja mielen palautuminen pienistäkin kuormittavista asioista hidastuu ja kuormittumisen tunne kasvaa kasvamistaan. Ihminen voi siis kokea voimattomuutta ja väsymistä arjessa, vaikka järki sanoo ”en voi olla väsynyt, koska en ole tehnyt mitään kuormittavaa”.

Kuormittavista tunteista voi päästä eroon monin eri keinoin. Niistä kirjoitin aiemmassa tekstissä. Tekstiin pääset tästä https://marundo.fi/kehoon-sailotyista-tunteista-vapaaksi-eftn-avulla/

Tärkeintä on antaa tunteille lupa tulla huomatuksi. Kun pysähdymme tunteen tai ajatuksen äärelle, voimme huomata onko se totta ja tarvitseeko meidän enää reagoida siihen. Näin saatamme päästä eroon hyvin helpostikin turhista tunnelatauksista ja vääristä tulkinnoista. Joskus käy nimittäin niin, että oma sisäinen tulkintamme aistien tuomasta informaatiosta saa meissä aikaan negatiivisen tulkinnan. Saatamme aistia toisissa ihmisissä jotain ikävää, joka virittää omat aiemmat kokemukset aktiivisiksi. Tulkitsemme siis toisen ihmisen harmistuksen oman kokemuksemme kautta ja näin tilanne saa aikaan aivan toisenlaisen tunnelman, kuin mitä kumpikaan osapuoli on ajatellut. Aistimukset voivat siis herättää mielikuvituksemme ja viedä meidät tahtomattamme johonkin suuntaan.

Aivan kuten urheilijatkin, me kaikki voimme tehdä mielikuvaharjoittelua ja parantaa näin omaa suoritustamme haluamallamme tavalla.

Voimme aktivoida mielikuvitustamme ja tunteitamme myös tahdonalaisesti. Jos huomaat olevasi tilanteessa, johon toivot muutosta, niin voit etsiä keinot tarvittavaan muutokseen itsestäsi. Voit muistella sellaista hetkeä, jossa olet ollut toivotussa tunnetilassa. Voit myös rakentaa oman mielikuvan mahdollisimman optimaalisesta tunnetilasta, jos et löydä kokemuksistasi riittävän voimakasta muistoa. Omaa muistoa voi myös vahvistaa tarvittavaan suuntaan. Mielikuvituksemme voi tehdä meille kepposia niin, että muistomme ovat jotain muuta kuin ne todellisuudessa ovat olleet. Näin ollen voimme myös tahdonalaisesti muokata muistoja itsellemme parempaan suuntaan.

Omia mielikuvia voi rakentaa eri tilanteita varten. Nämä voimavaramielikuvat kannattaa rakentaa tietoisesti etukäteen, jotta ne ovat valmiina niitä tilanteita varten, missä niitä tarvitaan. Ennen nukkumaan menoa voi hakea rauhallista ja uneliasta tunnelmaa ja sängyssä voi muistella kaikkia hyvän ja rennon olon tuntemuksia. Mielikuvia voi rakentaa myös esimerkiksi toisten ihmisten kanssa toimimiseen. Mielikuvat kannattaa rakentaa erikseen kahdenvälisiin ja ryhmien kanssa tapahtuviin tilanteisiin. Mielikuvan on oltava mahdollisimman tarkka, jotta se toimii helposti ja nopeasti oikeassa tilanteessa. Aivan kuten urheilijatkin, me kaikki voimme tehdä mielikuvaharjoittelua ja parantaa näin omaa suoritustamme haluamallamme tavalla. Mielikuvaharjoittelua varten tarvitset hiukan aikaa, keskittymistä ja rennon olotilan.

Rentoa olotilaa voit harjoitella esimerkiksi mielikuvarentoutuksella joka löytyy tästä linkistä https://www.youtube.com/watch?v=aHRfdOM45kg

Marundo kehocoach fysioterapiassa voidaan etsiä sinulle sopivia tapoja rentoutua helposti ja nopeasti. Voimme yhdessä rakentaa eri tilanteisiin sopivia mielikuvia, joiden avulla sinä voit paremmin omassa arjessasi, niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Varaa oma aikasi https://vello.fi/marundo/

Mari

Kehocoach – Lupa olla