Rauhaa mielelle ja keholle

Marundo kehocoach fysioterapiassa yksi käytetyistä menetelmistä on EFT ”naputtelu” (engl. tapping). EFT eli Emotional Freedom Techniques on tutkittu kehomielimenetelmä stressaavien ja kuormittavien tunteiden helpottamiseen. EFT:ssä yhdistyy keho- ja tunnetietoinen, hyväksyvä läsnäolo akupisteiden stimulointiin omilla sormenpäillä ”naputtelemalla”. Oma kokemus voidaan myös sanallistaa osana akupisteiden naputtelua tietyn protokollan avulla. Näin voidaan käsitellä rajoittavia uskomuksia tunteisiin ja tapahtumiin liittyen sekä samalla helpottaa monenlaisia oireita tai tunnetiloja niin kehossa kuin mielessäkin.

Nämä tiedostamattomat tunteet, ajatukset ja kokemukset voidaan saada vapautettua, kun ne kohdataan tietoisella tasolla hyväksyen.

Marin Marundo Youtube kanavalta löytyy video, jonka avulla voit kokeilla eft – naputtelua.

Monet uupumuksen ja pitkittyneen stressin oireet liittyvät kehoon ja tunteisiin. Kiireen ja riittämättömyyden tunteet voivat olla seurausta nykyhetken elämäntilanteesta, mutta myös paljon kauempaa tulevista tekijöistä. Näitä tekijöitä voivat olla lapsuudessa opitut mallit ja uskomukset omaan itseen tai omiin tekemisiin liittyen tai vaikka itselle vakiintuneet toimintatavat tai ajatukset, jotka eivät ehkä enää pidä edes paikkaansa. Elämässä monet tapahtumat ja kokemukset voivat jättää meihin jäljen, trauman, vaikka tapahtuma voidaan järjellä ajatellen tulkita harmittomaksi tai luonnolliseksi. Myös erilaiset häpeän ja syyllisyyden tunteet voivat jäädä kehoomme ”kiinni” ja aiheuttaa monia oireita tietämättämme. Nämä tiedostamattomat tunteet, ajatukset ja kokemukset voidaan saada vapautettua, kun ne kohdataan tietoisella tasolla hyväksyen. Luottavaisessa ja lempeässä tarkastelussa asioita voidaan ottaa tietoiseen käsittelyyn yksi kerrallaan. Näin asioiden käsittely on ikään kuin kuorisi sipulia, kerros kerrokselta voimme huomata mitä kuoren alta löytyy.

Uupumus voi syntyä monien eri tekijöiden summana. Sitä voi olla vaikea huomata ja tunnistaa itsessään, koska oireet syntyvät ja voimistuvat hiljalleen. Uupumus voi kehittyä vuosien tai kuukausien kuluessa. Oireita voivat olla kipujen ja vaivojen lisääntyminen, mielihyvän tunteen katoaminen, optimismin muuttuminen pessimismiksi, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, voimakkaat syyllisyyden tunteet, aloitekyvyttömyys, vaikeus saada helpotkin asiat tehtyä ajallaan tai etova tunne, kun pitää lähteä esim. töihin tai alkaa tekemään jotain tehtävää.

Ongelmat ja tunteet ovat usein monessa kerroksessa ja monella tasolla, myös fyysisissä kiputiloissa. Näitä käsittelemällä oireet voivat helpottua tai niistä voidaan jopa vapautua.

Uupumuksen pitkittyessä ja liiallisen stressin ollessa vallalla pitkään, keho voi alkaa hälyttää sympaattisen hermoston yliaktiivisuudella. Jos keho on pitkään ylikierroksilla, voi seurauksena olla loppuun palaminen (burnout) tai sairastuminen. Tilannetta kannattaa alkaa selvittämään ja hakea apua, jos kärsii useammasta oireesta samanaikaisesti. Tällaisia oireita ovat muun muassa tiheä sydämen syke, kohonnut verenpaine, rytmihäiriöt ja sydämen tykytykset, ärtyneisyys, ruuansulatusongelmat, päänsärky, kananlihalle meno, raajojen kylmyys, yöhikoilu, jatkuva sairastelu, seksuaalisen halukkuuden väheneminen, väsymys ja uniongelmat sekä mielen rauhattomuus, levottomuus ja keskittymisvaikeudet. Pitkään jatkunut liiallinen stressi voi johtaa moniin kroonisiin sairauksiin kuten sydäntaudit, masennus ja krooninen väsymys. Pitkittyneiden oireiden kanssa on hyvä käydä keskustelemassa lääkärin ja/tai terveydenhoitajan kanssa. Tämä on tärkeää terveydentilan ja oikean hoidon varmistamiseksi. Pitkään jatkuneessa elimistön psyykkisessä ja fyysisessä kuormitustilassa kehon oireet voivat olla niin voimakkaita, että sairastumisen pelko kasvaa. Pelko itsessään taas lisää oireiden tuntua eli osa oireista voi olla ns. psykofyysisiä oireita. Näitä psykofyysisiä oireita voidaan helpottaa kehokoutsauksessa. Siksi kehokoutsaus toimii sekä itsenäisenä hoitomuotona, että muiden hoitomuotojen tukena.

Marundo kehokoutsauksessa asioita voidaan ottaa tarkasteluun siinä tahdissa ja sillä tavalla kuin omalle keholle ja mielelle sopii sillä hetkellä. Tunteita, oireita tai asioita voidaan tarkastella eri menetelmien avulla lempeästi. Kehokoutsauksessa EFT:tä voidaan yhdistää NLP:n tapaan havainnoida ja sanoittaa omia huomioita itsestämme ja kehomme tuntemuksista. Tämän menetelmän (Chaising the pain) avulla voidaan kipujen ja tunteiden kehollisia ilmenemismuotoja vapauttaa. Tämä on erinomainen menetelmä kehotietoisuuden ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon lisäämiseen sekä kehon ja tunteen liittämiseen toisiinsa omassa itsessämme. Menetelmän avulla voi vapautua mieltä tai kehoa painavasta asiasta ja siten huomata mitä alta löytyy. Ongelmat/ traumat koostuvat usein monista osista. Näitä osia käsitellessä voi tulla vastaan ns. alkusyy. Kun näitä osia käsitellään lempeästi havainnoiden ja sanoittaen käy usein niin, että käsitellyt osat löytävät oikean tai sopivan paikkansa, mutta myös ympärillä olevat asiat löytävät paikoilleen. Ongelmat ja tunteet ovat usein monessa kerroksessa ja monella tasolla, myös fyysisissä kiputiloissa. Näitä käsittelemällä oireet voivat helpottua tai niistä voidaan jopa vapautua.

Oman hyvän olon löytyminen ei välttämättä tarvitse olla pitkä ja uuvuttava matka. Muutosta saadaan aikaan askel askeleelta. Pisimmänkin matkan tärkein askel on seuraava askel. Ennen matkalle lähtöä ei voi tietää mitä on edessä. Mitä jos se on jotain sellaista, mikä on erityisen hyväksi minulle?

Tervetuloa vapauttamaan mieltä ja kehoa. Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä.

Mari

Kehocoach – Lupa olla