Kehokoutsaus on kehon ja mielen yhteistyön parantamista

Muuta ajatuksesi, kehosi voi paremmin. Ole läsnä kehossasi, mielesi voi paremmin. Omia ajatuksia muuttamalla, saadaan keho voimaan paremmin. Kehoa kuuntelemalla saadaan vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Keho kertoo kun mieli kuuntelee, mieli kertoo kun keho kuuntelee.

Jos on ajatuskierteitä tai kipukohtia kehossa, jotka aina palaavat takaisin, tämän palvelun avulla voit päästä selville niiden juurista ja näin muuttaa asioita haluamaasi suuntaan.

Marundo tarjoaa ajan, paikan ja tilan oman olotilan tai elämäntilanteen lempeälle tarkastelulle. Omaa mielikehoa/kehomieltä tutkitaan, katsellaan ja kuunnellaan yhdessä juuri sen verran kuin sinulle, mielellesi ja kehollesi sopii.

Tarkastelua voidaan tehdä myös niin, että mieltä tai kehoa painavaa asiaa ei tarvitse kertoa. Ihmisen mieli ja keho on niin tiiviisti yhdessä, että voidaan jopa sanoa, että koko kehomme on mielemme. Siksi Marundo kehokoutsauksessa yhdistetään asiakkaan tarpeiden mukaan NLP harjoituksia, joilla mieltä saadaan liikkeelle tai käytetään kehollisia menetelmiä, joiden avulla keho kertoo mielelle, mitä sen tarvitsee tietää.

NLP koutsauksella voidaan työstää ajatusmalleja asiakasta paremmin palveleviksi malleiksi. Kun tähän yhdistetään kehon kanssa työskentely, syntyy koko kehomieleen hyvin vaikuttava kokonaisuus.